Tessuti&Co.

M

Micron

Textile fibre finishing units, corresponding to one millimeter of millimeters.